1517 - Indbydelse til Forvaltningskonferencen 2017

Forvaltningskonferencen 2017 afholdes den 22. og 23. august på Hotel Nyborg Strand, og teamet for konference er Effektivisering; en dagsorden med mange vinkler.

 

For når Forvaltningskonferencen løber af stablen ser verden sådan ud, at der er nye overenskomster for de kommende 3 år, hvor regler omkring kompetenceudvikling, lokalaftaler m.m. formentlig er justeret – og der er etableret et DriftsNet i regi af KonsulentCenter, som sammen med det nye BestyrelsesNet skal være med til at udvikle rammerne for driften. Måske er der også lanceret en ny platform for styringsdialogen, hvor effektivitet indgår. Og sidst, men ikke mindst, er der aftalen mellem BL, KL og regeringen om effektiviseringer for 1,5 mia.kr. frem til 2020, som også er omsat i nye regler – ligesom debatten om billige boliger stadig er aktuel.

 

Samtidig med alle disse konkrete tiltag står vi som sektor over for en række relevante spørgsmål, når vi taler om effektivisering. Hvordan ser fremtidens arbejdsmarked fx ud? Og hvad mener vi egentlig, når vi taler effektivisering – mener vi produktion af det samme med færre ressourcer, eller taler vi om helt andre produkter med et større element af kvalitet?

 

Med afsæt heri planlægges en Forvaltningskonference, hvor vi forsøger at favne den brede drifts- og effektivitetsdagsorden og samtidig sætter fokus på konkrete værktøjer. Heri ligger også, at vi vil forsøge at gøre arbejdet i grupper endnu bedre. Sidste år kom der nemlig særdeles god respons på gruppeinddelingen, hvor I ud fra en benchmarking-model blev sat sammen med kolleger, som det kunne være særligt relevant at drøfte resultaterne med.

 

Det detaljerede program sendes som altid ud lige efter sommerferien. Den overordnede tidsplan er ankomst klokken 9.00 med start på konferencen klokken 9.30, og vi slutter onsdag den 23. august klokken 11.00 med kaffe og sandwich to-go.

 

Forvaltningskonferencen er forbeholdt direktører, forretningsførere og andre med lignende administrative ledelsesfunktioner. Boligorganisationer med mindre end 4000 lejemål i administration kan kun påregne at deltage med én deltager på konferencen.

 

Tilmelding kan ske via elektronisk tilmelding eller pr. mail til Jeanette Danielsen jda@bl.dk senest torsdag den 3. august 2017. Tilmeldingen er bindende. Ved tilmelding via mail bedes følgende oplyst: boligorganisation, navn, stilling, e-mailadresse og om der ønskes overnatning eller ej.

 

 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Natalia Rogaczewska

Oprettelse: 29.10.2018 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her