1117 - Hasteindgreb mod solceller

Regeringen har den 23.5.2017 fremsat en hastelov om at begrænse udbygningen af solceller.

 

Baggrunden er, at udbygningen af solceller er gået hurtigere end forudsat. Der er således en politisk aftalt ramme på 918 MW ny solcellekapacitet frem mod 2020, som ifølge regeringen er på vej til at blive overskredet. Lovforslaget vil i høj grad påvirke solcelleudbygningen i den almene sektor.

 

BL har i over 3 år forhandlet med energimyndighederne om rimelige rammevilkår for etablering af solceller. Den nuværende støttemodel for solceller – afgiftsfritagelse for den forbrugte strøm (såkaldt nettoafregning) – er således kompliceret at gennemføre i den almene sektor.

 

I 2015 gav Klimaminister Lars Christian Lilleholt grønt lys for, at den almene sektor kunne benytte såkaldt virtuel nettoafregning, som nettoafregner boligafdelingen under ét. Der skulle dog lige afklares nogle ”praktiske udeståender”, før Energinet.dk kunne behandle ansøgninger om virtuel nettoafregning.

 

Det har imidlertid nu taget yderligere 1½ år at få afklaret disse ”praktiske udeståender”, som dog nu var tæt på en afklaring. Derfor er BL noget forundret over indgrebet, som effektivt lukker for muligheden for at etablere solcelleanlæg efter den virtuelle model, her lige før den skulle træde i kraft. Der kan fortsat etableres solceller efter retningslinjerne i lov 901 af 4.7.2013, dvs. med inddragelse af beboernes strømforbrug.

 

Lovforsalget betyder konkret, at ”timebaseret nettoafregning” afskaffes og erstattes med ”øjebliksafregning”, således at elektricitet til det kollektive net ikke længere kan modregnes i elektricitet hentet fra det kollektive net, når afgiftsbetalingen opgøres.

 

Ændringen om overgang fra timebaseret nettoafregning til øjebliksbaseret nettoafregning gælder for anlæg over 6 kW, dvs. stort set alle anlæg i den almene sektor. Derimod vil anlæg på villaer typisk være under denne grænse.

 

Denne forskelsbehandling finder BL ganske urimelig. Lovforslaget skal efter planen vedtages til september, og vi arbejder på at forbedre lovforsalget, så der ikke sker denne forskelsbehandling.

Se BL’s høringssvar og lovforslaget.

 

 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Frans Clemmesen

Oprettelse: 29.10.2018 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her