0917 - Ansøgningspulje – støtte til rådgivning af udsættelsestruede lejere

Der kan nu søges om støtte til rådgivning af udsættelsestruede lejere.

 

Der er fortsat for mange lejere, der sættes ud af boligen, fordi huslejen ikke er betalt. Det har vist sig, at en rådgivning, der baserer sig på en personlig og opsøgende indsats, er en effektiv måde at nedbringe antallet af udsættelser på i et boligområde.

 

Derfor er der afsat penge til en ny ansøgningspulje, hvorfra der kan søges om støtte til ansættelse af en eller flere rådgivere. Økonomisk støtte fra puljen kan søges af almene boligorganisationer, som ikke tidligere har modtaget tilskud fra satspuljen til at ansætte en rådgiver.

 

Der vil blive lagt vægt på, at boligorganisationen indgår i et tæt samarbejde med kommunen i den forebyggende indsats.

 

Der er i 2017 afsat 4,8 mio. kr. til en sådan pulje. Det forventes, at der med puljen kan ydes støtte til 2-3 projekter, som alle løber over 3 år.

 

Ansøgningsfrist: 16. juni 2017.

 

Se mere på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside her.

 

 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Jens Løkke Møller

Oprettelse: 29.10.2018 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her