0717 - Piktogramsystem til miljøvenlig affaldssortering

KL har i samarbejde med kommunerne, BL, private virksomheder og almene boligorganisationer udarbejdet et frivilligt, fælles piktogramsystem, som nu er klar til brug.

 

Formålet har været dels at ensarte de mange forskellige systemer fra kommune til kommune, der er i dag, dels at skabe et fælles farve- og piktogramsystem for affaldskommunikation til borgerne – et system, der ideelt set skal gå igen fra produktemballage til affaldscontainer og dermed guide borgernes sortering. Formålet er således også at øge kvalitet og mængder af udsorteret genanvendeligt materiale fra husholdningerne og dermed mindske miljøbelastning og understøtte omstilling til en cirkulær økonomi.

 

Tilmelding til at anvende det fælles system er frivillig og kan ske eksempelvis i forbindelse med udrulning af nye ordninger eller ved udskiftning af materiel/leverandør.

 

KL har finansieret udviklingen og skal sikre vedligeholdelse af det nye system og herfor skal de tilmeldte betale et årligt gebyr på 10.000,- kr. ekskl. moms. Ved tilmelding inden 1. maj er det gratis at bruge systemet i 2017. Om muligt, vil satsen blive sat ned indenfor en årrække.

 

Kontakt Mikkel Jungshoved på telefon 33 76 20 28 eller mju@bl.dk for yderligere information.

 

 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Mikkel Jungshoved

Oprettelse: 29.10.2018 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her