0617 - Forslag til lægdommere ved boligretterne for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2021 - kort svarfrist!

BL er med kort varsel blevet bedt om at fremsende lister til henholdsvis Østre og Vestre Landsret med sådanne forslag til lægdommere ved de lokale boligretter.

 

I den anledning skal vi anmode medlemmerne om snarest muligt og senest mandag den 20. marts 2017 til BL at foreslå et antal personer, blandt hvilke lægdommere i de retskredse, der henhører under Østre hhv. Vestre Landsret, kan udpeges/beskikkes.

 

For hver enkelt indstillet person skal følgende oplyses:

Det fulde navn, CPR-nr., stilling, privatadresse, private telefonnumre, arbejdsadresse og telefonnumre, e-mail samt retskreds.

Beskikkelse kan ikke forventes, hvis ikke alle disse oplysninger foreligger.

 

De personer, der foreslås og evt. beskikkes, skal være kendt med bolig- og huslejeforhold, have dansk indfødsret og være myndige og uberygtede. De må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7, og deres bo må ikke være under konkursbehandling. Ophører nogle af de nævnte betingelser at være opfyldt, tilbagekaldes beskikkelsen.

 

Personer, der er fyldt 60 år, eller som kan anføre anden rimelig fritagelsesgrund, kan begære sig fritaget for at blive beskikket.

Vi anmoder altså medlemmerne om at indsende forslag til BL hurtigst muligt og senest mandag den 20. marts 2017 pr. mail til bl@bl.dk med kopi til chw@bl.dk.

Vi beklager naturligvis den korte svarfrist, der er fastsat af hensyn til landsretternes snarlige og endelige beskikkelser.

 

 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Christina Wandt

Oprettelse: 29.10.2018 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her