4317 - Statistikindberetning og medlemskontingent 2018

Straks efter årsskiftet starter processen med at skabe grundlaget for tildeling af kredsmandater til kredsvalget. Det sker ved at åbne op for indberetning af antal lejemål via BL Selvbetjening i perioden fra den 03.01.18 – 16.01.18. Det vil samtidig udgøre grundlaget for den kommende kontingentopkrævning. Såfremt indberetning ikke er modtaget indenfor perioden, baseres antal kredsmandater og kontingentet på indberetningen for sidste år.

 

Inden der åbnes for indberetning, fremsendes automatisk brugernavn og adgangskode til de brugere, der indberettede statistik i 2017. Er der behov for et nyt brugernavn og adgangskode, f.eks. hvis den relevante medarbejder er fratrådt, rekvireres dette via mail til kda@bl.dk.

 

Medlemskontingent til BL betales jævnfør vedtægternes § 5, og kontingenttaksterne fastsættes af repræsentantskabet jævnfør § 5, stk. 4. Enhedskontingentet for 2018 udgør 130,66 kr. pr. lejlighed i drift pr. 1. januar 2018. For enkeltværelser - etværelses boliger helt uden køkken eller med køkken fælles med andre - betales 1/3 af kontingentet for lejligheder. Kontingent for forretningsførerselskaber m.v. i henhold til vedtægternes § 5, stk. 3 udgør i 2018 10.262,41 kr.

 

Kontingentet reguleres på grundlag af DA’s KonjunkturStatistik besluttet på kongressen i maj 1996. For 2. kvartal 2017 udviser lønstatistikken en gennemsnitlig stigning på 2,4 % i forhold til samme kvartal året før. Bestyrelsen har godkendt satserne på sit møde den 27. november 2017 i forbindelse med behandling af budgettet for 2018.

 

Omkring den 1. marts 2018 vil vi fremsende opkrævning på kontingentet, da kontingentet betales årligt forud senest den 31. marts 2018.

 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Merete Gjetting Frese

 

Oprettelse: 17.01.2019 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her