3717 - Folkemøde 2018

Planlægningen af BL’s deltagelse i næste års Folkemøde på Bornholm er i fuld gang. Der er blevet udtrykt et ønske fra de almene boligorganisationer om at få lov at bidrage mere direkte til BL’s Folkemødeprogram.

 

Vi vil derfor meget gerne høre fra jer, hvis I overvejer eller planlægger at deltage på næste års Folkemøde. Både med egne stande eller arrangementer, eller hvis I vil bidrage til BL’s folkemødeprogram. 

 

Det overordnede tema for BL’s deltagelse i Folkemødet 2018 er Alment Samfundsansvar. Vi vil gennem talks, debatter og andre formater vise, hvordan Danmarks almene boliger bidrager til et socialt, økonomisk og klimamæssigt bæredygtigt samfund. Vi håber, BL’s medlemmer vil bidrage til programmet på BL’s scene med:

  • Et eller flere debatarrangementer af 60 minutters varighed inkl. inddragelse af publikum.
  • En eller flere korte præsentationer af konkrete projekter eller tiltag.

 

Meddel også gerne, hvis jeres organisationer deltager i Folkemødet med egne arrangementer, eller hvis I vil bidrage med udstillinger eller andre formater til BL’s folkemødeprogram.

 

Vi kan ikke garantere, at alle indkomne forslag bliver en del af BL’s Folkemødeprogram, og vi forbeholder os retten til, i samarbejde med de bidragende boligorganisationer, at udvælge og tilpasse indkomne forslag til et sammenhængende program.

Konktakt kommunikationskonsulent Ann-Sofie Nielsen på asn@bl.dk eller mobil 53 73 15 51 med forslag til bidrag eller eventuelle uddybende spørgsmål. 

 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Ann-Sofie Nielsen

Oprettelse: 17.01.2019 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her