3417 - Nye regler om mærkning af demensegnede plejeboliger

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har med bekendtgørelse nr. 1113 af 29. september 2017 udstedt en ny bekendtgørelse om mærkning af demensegnede plejeboliger.

 

Baggrunden for bekendtgørelsen er regeringens aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ”en national demenshandlingsplan 2025: Et trygt og værdigt liv med demens”. Aftalen blev indgået den 15. december 2016 som opfølgning på satspuljeaftalen for 2016-2019.

 

Bekendtgørelsen fastsætter regler og kriterier for en ny mærkningsordning, der har til formål at mærke plejeboliger i forhold til boligernes demensegnethed. Mærkningen vedrører derfor alene de fysiske, bygningsrelaterede rammer og dermed ikke plejen af demente.

 

Bekendtgørelsen indeholder krav om:

  • Almene plejeboliger jf. § 5, stk. 2 i lov om almene boliger er omfattet ordningen.
  • Udfyldelse og indberetning af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens skema ”mærkning af demensegnede plejeboliger”, der skal udfyldes for hvert enkelt plejeboligcenter.
  • Indberetningen skal foretages af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor plejecenteret er beliggende, og skal ske senest den 1. december 2017.

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 4. oktober 2017.

 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Christina Wandt

Oprettelse: 18.01.2019 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her