3317 - Opfordring til elevansættelse i boligorganisationerne

Ejendomsserviceteknikeruddannelsen blev oprettet i 1996, men specielt de sidste ca. 10-12 år er antallet af ungdomselever blevet noget større end i uddannelsens første år.

 

Dette skyldes en kombination af målrettede kampagner, og at der i nogle år var mulighed for at opnå pæne tilskud til elevansættelsen/praktikken, hvis arbejdsgivere indgik uddannelsesaftaler.

 

Praktiktilskuddene er blevet gradvist reduceret de senere år og for bl.a. at afbøde et muligt fald i antallet af uddannelsesaftaler, indgik BL og ESL i 2014 en aftale om oprettelse af en elevfond, og som blev igangsat fra medio 2015.

 

Elevfonden har det primære mål at understøtte uddannelsesaftaler for ungdomselever, hvorfor den enkelte boligorganisation kan opnå et tilskud på 50.000 kr. om året i hele elevens uddannelsesperiode (3 år og 3 måneder).

 

Den samlede indbetaling til fonden årligt dækker ca. 25 tilskudsberettigede elever, og de første par år har fondens bestyrelse haft en forsigtig tilgang til tildelingen af tilskud, og herunder også i forhold til, hvor mange elever den enkelte boligorganisation kan opnå tilskud til.

 

Imidlertid har elevfonden under forårets overenskomstforhandlinger fået tildelt øgede økonomiske ressourcer, og derfor har fondens bestyrelse besluttet fremadrettet at gøre følgende:

  • Boligorganisationer med elevaftaler, der er indgået inden for de sidste 2 år, kan søge fonden om tilskud i resten af uddannelsesperioden, men tilskuddet gives ikke med tilbagevirkende kraft.
  • Endvidere får de 10 største administrationsselskaber ret til at få tilskud til 3 elever, mens andre boligorganisationer forsat kan opnå et tilskud på maksimalt 2 ungdomselever.

 

Bestyrelsen vil derfor fortsat opfordre boligorganisationerne til at ansætte unge ejendoms-serviceteknikerelever og lade eleven indgå i en samlet personalestrategi for arbejdspladsen. Uddannelsen rummer i dag mange muligheder for at uddanne en bred og fagligt stærkt funderet medarbejder, der kan bruges bredt i organisationen.

 

Tilskud til uddannelsesaftaler kan søges via BL’s hjemmeside – Kompetence- og elevfonde.

Herudover har regeringen og arbejdsmarkedets parter i august 2016 med virkning fra 2017 og tre år frem indgået en aftale om bl.a. tilskud til oprettelsen af praktikpladser. Her vil det være muligt for arbejdsgivere bl.a. at få et reduceret AUB-bidrag og opnå lønrefusion, hvis en virksomhed tager elever. Det er ligeledes en del af aftalen, at de virksomheder, der ikke opretter praktikpladser, fremover skal betale et større AUB-bidrag i forhold til tidligere.

Trepartsaftalen kan læses her

 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Lars Schmidt

Oprettelse: 18.01.2019 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her