3217 - Kompetencefondene for ESL og 3F - selvvalgt uddannelse

Hvorfor selvvalgt uddannelse?

 

I BL’s landsdækkende overenskomster for ESL, 3F, Faglig Puls og HK er der p.t. etableret 4 kompetencefonde. HK og Faglig Puls blev igangsat i 2009, mens fondene for ESL og 3F først blev implementeret fra 2015. For nuværende bliver kompetencefonden for Faglig Puls administreret af Kooperationen, men administrationen overgår til BL pr. 1.1.2018.

 

Formålet med fondene er at give den enkelte medarbejder, som er ansat under en af disse overenskomster, mulighed for at uddanne sig i arbejdstiden og selv bestemme, hvilket kursus eller efteruddannelse medarbejderen vil tage indenfor de rammer, som fondene har fastsat i positivlisten.

 

Den enkelte boligorganisation indbetaler et årligt bidrag pr. medarbejder under de respektive overenskomster, og boligorganisationen får dækket diverse udgifter i forbindelse med kurset.

Der henvises til BL’s hjemmeside Kompetence- og elevfonde for de nærmere regler i de enkelte fonde.

 

Flere ejendomsfunktionærer og gartnere kan ansøge deres kompetencefonde
Søgningen på kompetencefonden for administrative medarbejdere er meget tilfredsstillende, og antallet af inspektører, der søger selvvalgt uddannelse, er også acceptabel.

 

Til gengæld vil BL, ESL og 3F opfordre boligorganisationerne til at sikre, at flere medarbejdere på disse to overenskomster benytter mulighederne for at komme på selvvalgt uddannelse i hhv. 7 dage pr. år for ejendomsfunktionærer og 5 dage pr. år for gartnere.

 

Bestyrelsen for de to kompetencefonde vil ligeledes opfordre til, at ledelsen og den enkelte medarbejder til den årlige medarbejderudviklingssamtale er opmærksomme på de respektive fondes positivlister (med forslag til efteruddannelse m.m.) for at styrke efteruddannelsen.

 

Information tættere på den enkelte medarbejder
Bestyrelsen i de to kompetencefonden har udarbejdet nedenstående korte og målrettede tekst, som boligorganisationerne kan anvende for at tilskynde medarbejderne til at søge om selvvalgt uddannelse:

 

”Kære medarbejder.

Ved du, at du kan søge selvvalgt uddannelse?

Er der et kursus eller en efteruddannelse, som du synes er interessant, har du mulighed for at ansøge BL’s Kompetencefonde om støtte til din selvvalgte uddannelse.
 

Det er let og enkelt at ansøge indenfor dit arbejdsområde. Du skal blot vælge kompetencefonden for den overenskomst, du arbejder under.

Klik på linket Kompetence- og elevfonde og lad dig inspirere af positivlisterne til at få netop det kursus eller den uddannelse, du har behov for, og læs hvordan du søger midlerne til det. Se endvidere kompetencefondenes Spørgsmål og Svar.”

 

Ovenstående tekst kan hentes på BL’s hjemmeside.

Formålet med ovennævnte tekst/link er, at den enkelte boligorganisation kan linke fra deres respektive intranet eller kopiere teksten til brug internt i organisationen, således at information om selvvalgt uddannelse og kompetencefondene kommer så tæt på den enkelte medarbejder som muligt.

 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Lars Schmidt

Oprettelse: 18.01.2019 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her