3816 - Persondata

Den 25. maj 2018 træder den nye Persondataforordning i kraft. Det er Justitsministeriet, som er ressortministerie på implementeringen af forordningen, og ministeriet forventer, at man i foråret 2017 har en betænkning klar, så der kan fremsættes lovændringer i starten af folketingsåret 2017/2018. 

 

BL er i kontakt med Justitsministeriet om forordningen, og der vil i det kommende år særligt være fokus på de ca. 50 steder i forordningen, hvor der kan fastsættes nationale regler, herunder fx hvordan kravet om en databeskyttelsesrådgiver skal fortolkes. 

 

I forhold til de almene boligorganisationer har BL allerede udarbejdet en guide samt afviklet en række temadage på den del af persondataforordningen, som er relevant for HR-området, og på BL’s hjemmeside er en række formularer, som nu kan benyttes på HR-området, jf. BL Informerer nr. 1616. 

 

På samme måde er vi nu i gang med at forberede rådgivning i forhold til det resterende område, som forordningen regulerer. I løbet af efteråret forventer Justitsministeriet, at de første udmeldinger omkring forordningens indflydelse på dansk ret kan gives. Vi vil løbende orientere herom, herunder udarbejdet konkrete retningslinjer og vejledninger m.v. 

 

Forordningen kan give anledning til mange spørgsmål, herunder kan forskellige henvendelser fra kommuner og andre myndigheder til boligorganisationerne forudses. Vi vil opfordre til, at spørgsmål vedr. persondataforordningen bringes videre til Jacob Bjørnsholm Madsen på e-mail jbm@bl.dk, så vi kan samle op og fungere som koordinerende enhed over myndighederne. 

 

Med venlig hilsen 

Bent Madsen / Natalia Rogaczewska

Oprettelse: 29.10.2018 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her