3616 - Brug af underleverandører ved ejendomsservice og gartnerarbejde

I overenskomsterne for ESL og 3F findes omtrent det samme protokollat/bilag (henholdsvis bilag 9 og 5) vedrørende ”Underentreprenører”.

 

For boligorganisationer, der benytter sig af underleverandører, der ikke er medlemmer af nogen arbejdsgiverorganisation og ikke dækket af nogen overenskomst, skal boligorganisationerne sørge for, at leverandøren ikke underbyder og dermed omgår den/de overenskomster, som gælder inden for det pågældende arbejdsområde. Hermed undgås samtidig fagretslig indblanding.

 

Der har desværre været eksempler på, at omgåelse er sket, og at underleverandører har underbetalt lønmæssigt, ikke beregnet pension og feriepenge m.m.,  hvilket ikke svarer til hensigten om lige vilkår og betingelser i forhold til aftalerne i bilagene.

 

Bilagene svarer i øvrigt til de krav, som BL har anbefalet boligorganisationerne i forbindelse med udbud af og indgåelse af kontrakter om byggeopgaver.

 

På denne baggrund vil BL derfor opfordre boligorganisationerne til, at når aftaler indgås med eksterne leverandører, så skal man enten henvise til det relevante bilag eller få skrevet en tekst ind i kontrakten, således at betingelserne opfylder overenskomstteksten, jf. bilagenes stk. 6 i BL-ESL og stk. 3 i BL-3F.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen /                Lars Schmidt

Oprettelse: 29.10.2018 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her