3416 - Frit valg af TV-kanaler

BL har senest med BL Informerer nr. 2916 oplyst om de nye ændringer på TV-området, som træder i kraft den 1. juli 2016. 

 

I den seneste tid har vi set flere eksempler på, at distributører af TV-programmer forsøger at få boligorganisationerne til at underskrive nye kollektive aftaler eller forsøger at få de nuværende aftaler forlænget. Et fællestræk ved disse initiativer er, at aftalerne ikke respekterer den valgfrihed, som Folketinget har besluttet skal gælde fra 1. juli. 

 

Vi har fx set eksempler, hvor der aftales 7 års uopsigelig, hvor man forpligter alle lejere til at aftage grundpakken, samt eksempler, hvor man tilbyder et næsten gratis produkt, og i samme omgang forlænger den eksisterende aftale med 2 års uopsigelighed. 

 

Sådanne aftaler vil kunne medføre betydelige økonomiske konsekvenser for de enkelte boligorganisationer. Der er en risiko for, at boligorganisationen forpligter sig til at betale for ydelser, som ikke vil kunne opkræves hos lejerne. 

 

For alle aftaler indgået efter 1. juli 2016 skal lejerne have mulighed for at blive fritaget for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning. Fritagelsen skal ske med varslet i forbrugeraftalelovens § 28, hvilket pt. er én måned. 

 

Ved alle aftaler indgået før 1. juli 2016 har lejeren ret til at bede om fritagelse fra et af følgende tidspunkter, alt efter hvilket der kommer først: 

  1. Ophøret af den aftale, som boligorganisationen har indgået med en leverandør. 

  2. Hvis aftalen indeholder en uopsigelighedsperiode, vil reglerne gælde fra det først mulige opsigelsestidspunkt efter uopsigelighedsperiodens udløb. 

  3. Indeholder aftalen kun en opsigelsesperiode, eller er uopsigelighedsperioden udløbet, vil reglerne gælde fra udløbet af en periode svarende til opsigelsesvarslet regnet fra den 1. oktober 2016. 

 

Hvis boligafdelingen i dag har en aftale som udløber 1. maj 2017, vil beboerne have ret til fra denne dag at bede om fritagelse. Hvis boligafdelingen i stedet vælger at indgå en aftale kort før lovens ikrafttræden med 2 års uopsigelighed, så vil lejerne i stedet først kunne bede om fritagelse pr. 1. juli 2018. 

 

Derudover skal boligorganisationen være opmærksom på, at hvis uopsigeligheden udløber 1. juli 2018, og der er aftalt en opsigelsesperiode på 12 måneder, så vil boligorganisationen tidligst være frigjort af aftalen pr. 30. juni 2019. Boligorganisationen vil derfor i perioden fra lejernes mulighed for fritagelse og til aftalen er opsagt kunne have udgifter til opfyldelse af aftalen, som ikke kan opkræves hos de lejere, som har bedt om fritagelse, men alene de lejere som ikke har bedt om fritagelse. 

 

BL fraråder derfor fortsat, at der indgås nye aftaler eller tillægsaftaler kort før lovens ikrafttræden. Vi opfordrer i stedet til, at boligorganisationen umiddelbart efter 1. juli 2016 gennemgår de eksisterende aftaler med henblik på at opfylde lovens ånd, således at lejerne snarest muligt får mulighed for at bede om fritagelse. 

 

For yderligere information kan der rettes henvendelse til juridisk konsulent Jacob Bjørnsholm Madsen på mail jbm@bl.dk eller telefon 3376 2062. 

 

På BL’s hjemmeside er der yderligere generel vejledning om emnet.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Bjarne Zetterström

Oprettelse: 29.10.2018 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her