3316 - Nu er de nye regler om digitalt beboerdemokrati her

Som nævnt i BL informerer nr. 3015 og 1016 har ministeriet været undervejs med en tilføjelse til beboerdemokratiet. Udlændinge-, integrations- og Boligministeriet har den 16. juni 2016 udsendt bekendtgørelse nr. 718, 719, 720, 721 og 723, som ændrer i bekendtgørelse om drift og i bekendtgørelserne om normalvedtægter.

 

De væsentligste ændringer i forhold til de tidligere normalvedtægter angår anvendelse af digitale værktøjer dels til indkaldelser af øverste myndighed og afdelingsmøder og udsendelse af materiale til disse møder, dels som supplement i forbindelse med afholdelse af afdelingsmøder.

 

Herudover er der sket enkelte mindre ændringer:

  • Harmonisering af reglerne om øverste myndigheds kompetence og uddelegering med driftsbekendtgørelsens §§ 6 og 7.
  • Præcisering af tegningsreglen.
  • Ny bestemmelse om at øverste myndigheds beslutning om, at en afdeling overføres fra en boligorganisation til en anden kan uddelegeres til bestyrelsen.
  • Reglerne om udlevering af råderetskatalog er forenklet, idet der gives mulighed for, at boligorganisationen kan stille en sammenskrevet version til rådighed på organisationens hjemmeside.

 

Ministeriet har udsendt følgende orienteringsbrev.

BL afholder 3 fyraftensmøder rundt i landet, hvor vi sætter fokus på indhold og vilkår i de nye digitale muligheder, loven nu åbner for.

 

Udover en gennemgang af de nye regler vil deltagerne også høre erfaringer fra nogle af de boligafdelinger, der allerede har benyttet digitale værktøjer ved afvikling af afdelingsmøderne.

Onsdag den 24. august 2016 i Aarhus (BL, Saralyst Alle 55, Højbjerg)

Torsdag den 25. august 2016 i Odense (Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense )

Tirsdag den 30. august 2016 i København (BL, Studiestræde 50, Kbh. K)

 

Derudover kan BL’s KonsulentCenter kontaktes med henblik på, at en af BL’s konsulenter kommer ud i boligorganisationen og giver en gennemgang af reglerne. 

BL har offentliggjort en vejledning, samt 3 forslag til forretningsorden, som kan findes på BL's hjemmeside.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Jacob Bjørnsholm Madsen

Oprettelse: 29.10.2018 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her