3216 - Seneste om ny Postlov

Den 13. maj 2016 udsendte vi BL Informerer nr. 2316 om den nye postaftale, som regeringen havde indgået den 3. maj med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

 

Aftalen betyder blandt andet, at A- og B-brevet ophører. I aftalen er der angivet, at der fremsættes forslag om ændring af Postloven i efteråret 2016 med virkning fra 1. januar 2017.

 

BL har kontakt til Udlændige-, Integrations- og Boligministeriet og Digitaliseringsstyrelsen med henblik på blandt andet at drøfte mulighederne for digital kommunikation og brug af e-boks, så der skabes flest mulige løsningsmuligheder ift. de nye befordringsrammer.

 

Umiddelbart er der enighed om, at de almene boligorganisationer kan omfattes af reglerne om Offentlig Digital Post, men det som udestår er, hvornår boligorganisationerne kan komme med på den offentlige rammeaftale, som kun åbnes i forbindelse med udbudsrunderne. På den kortere bane arbejder vi for, at boligorganisationerne får generel mulighed for at anvende digital post, så der snarest kan sendes digitalt og dermed også før, vi bliver en del af den Offentlige Digitale Post.

 

Selvom ændringen af Postloven som nævnt først træder i kraft 1. januar 2017, så har Post Danmark annonceret, at ophør af A- og B-breve træder i kraft allerede fra 1. juli. For de boligorganisationer, som har en særskilt aftale med Post Danmark dog først ved udgangen af august 2016. Dag-til-dag-levering vil stadig være muligt mod betaling, men det vil give en fordyrelse.

 

Udmelding fra Post Danmark om, at A- og B-breve ophører allerede fra 1. juli er kommet som lidt af en overraskelse for mange parter, for det fremgår ikke direkte af den politiske aftaletekst om ændringen af Postloven. På den baggrund har BL taget kontakt til Transport- og Bygningsministeren med henblik på at gøre ministeren opmærksom på uhensigtsmæssigheden i, at aftaleteksten ikke giver klarhed omkring, hvornår man som aktør kan forvente, at ændringerne træder i kraft.

 

Vi vil løbende orientere om sagen.Med venlig hilsen

Bent Madsen / Natalia Rogaczewska

Oprettelse: 29.10.2018 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her