2916 - Frit valg på TV-området

Folketinget har den 31. maj vedtaget Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om leje af almene boliger (Frit valg af tv-distributør, distribution af digital radio m.v.).

 

Lovens titel taler om frit valg af TV-distributør, og det var også den oprindelige debat, der startede med forhandlingerne forud for Medieforliget i 2012. Lovens endelige udformning handler dog ikke om valg af TV-distributør, men om lejernes ret til at fravælge modtagelse af – og betaling for – TV-programmer.  Vi har omtalt lovforslaget i BL-Informerer nr. 1116.

 

I hovedtræk omhandler lovændringen:

  • Alle lejere skal kunne fravælge at modtage og betale for TV-programpakker, som tilbydes i deres boligafdeling.
  • Kontrakter, som er indgået mellem boligafdelinger og eksterne programleverandører o.l. respekteres i kontrakternes løbetid. Dvs. at lejernes frihed til at fravælge programpakker træder først i kraft, når kontrakterne med en ekstern leverandør udløber, eller når kontrakterne efter deres aftale vil kunne opsiges med det aftalte varsel.
  • I anlæg, der ejes af andre end boligafdelingen (fx elselskaber, programleverandører o.l.) kan lejere fortsat pålægges at betale til etablering, forbedring og drift, herunder administration af anlægget, under forudsætning af, at anlægget også anvendes til andet end fremføring af kabel-TV (fx også benyttes som bredbåndsforbindelse).
  • Der kan ikke opkræves et gebyr el. lign hos lejere, som ønsker at blive frakoblet.
  • Alle lejere skal fortsat deltage i betaling af det tekniske udstyr, kabling i ejendommen og administration af kabel-TV i afdelingen.
  • Lejeres fremtidige mulighed for fritagelse for modtagelse og betaling af TV-signaler vil følge de til enhver tid gældende regler om ret til opsigelse af aftaler om løbende tjenester i lov om forbrugeraftaler (dvs. fx max 6 måneders bindingspligt og herefter opsigelsesmulighed med 1 måneds varsel). 

 

Loven træder i kraft den 1. juli 2016. For boligafdelinger med sløjfeanlæg (hvor individuel fremføring af tjenester til hver enkelt bolig ikke umiddelbart er teknisk muligt) træder kravet om valgfrihed i kraft pr. 1. januar 2018.

 

Der vil fortsat være mulighed for at levere bredbåndsforbindelse til alle lejere på kollektive vilkår uden fravalg.

 

Det vil også være lovligt at tilbyde lejerne forskellige programpakker. Det kan i visse situationer være billigere end, at beboerne selv vælger programmer a-la-carte.

 

Uanset lovens underoverskrift kan boligafdelingen fortsat vælge en distributør til levering af TV-programmer, programpakker og bredbånd. Lovændring giver således ikke en individuel ret til selv at vælge TV-distributør.

 

Det er i loven forudsat, at der efter 2 år skal foretages en evaluering af lovens virkninger.

 

I efterfølgende bekendtgørelser kan der fastsættes nærmere bestemmelser i forhold til indgåede kontrakter med leverandører, forholdene i sløjfeanlæg mm. Indholdet af disse mulige bestemmelser kendes endnu ikke.

 

Der kan forventes et pres fra lejere, som læser om denne nye lovgivning i pressen og gerne vil benytte sig af muligheden for ikke at betale for afdelingens fællesantenneanlæg. I den forbindelse kan konkret information om de aktuelle forhold i boligafdelingen være relevant. Derfor anbefaler vi, at beboere i afdelinger, som helt lovligt vil fortsætte en periode uden mulighed for fravalg, orienteres om afdelingens anlæg og kontrakt med en ekstern leverandør og informeres om, hvornår den aktuelle kontrakt udløber, og valgfriheden kan indføres for beboerne.

 

 

De ændrede vilkår vil blive omtalt i BEBOERBLADET, men her kan vi kun orientere om loven i hovedtræk.

 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Bjarne Zetterström

Oprettelse: 29.10.2018 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her