2616 - Ejendomsfunktionærers ansættelsesforhold og kørsel i egen bil

I ”Overenskomst for ejendomsservice 2014-17” findes i § 18, stk. 1, følgende bestemmelse:

”Ejendomsfunktionærer, der i deres arbejdstid efter aftale benytter eget transportmiddel, får udbetalt kørselsgodtgørelse efter statens takster”.

 

Bestemmelsen har eksisteret i mange år og er et aftaletilbud til boligorganisationen om, at hvis der er behov herfor, kan ejendomsfunktionærer tilbyde eller blive tilbudt at stille deres eget transportmiddel til rådighed. Transportmidlet vil i de fleste tilfælde være ejendomsfunktionærens egen bil, og den økonomiske kompensation vil som udgangspunkt og som minimum være statens takst for kørselsgodtgørelse.

 

Det er ofte mindre boligorganisationer eller boligorganisationer med enkeltmandsbetjente afdelinger, som har indgået (ofte mundtlige) aftaler herom. Det skal dog bemærkes, at stille egen bil til rådighed ikke er en fast sædvanlig opgavevaretagelse for en ejendomsfunktionær i den almene sektor.

 

Imidlertid har nogle boligorganisationer i deres ansættelseskontrakter – specielt de senere år – formuleret eller tilføjet, at ansættelsesforholdet er betinget af, at ejendomsfunktionæren stiller egen bil (og trailer) til rådighed.

 

Det betyder, at hvis dette forhold ikke opfyldes i ansættelsesforløbet, kan ejendomsfunktionæren umiddelbart afskediges eller bortvises. Dette er i forhold til overenskomstbestemmelsens sigte ikke en gyldig måde at indgå aftaler på omkring benyttelsen af egen bil.

 

Det har derfor aldrig været hensigten med bestemmelsen, at fordi bilen skal på værksted, ejendomsfunktionæren bliver ramt privatøkonomisk i tilfælde af f. eks. skilsmisse m.m. og af den grund må slippe bilen, kan boligorganisationen sanktionere påtaler, afskedigelse eller bortvisning.

 

BL og ESL er derfor blevet enige om Rammeaftale vedr. ejendomsfunktionærers kørsel i egen bil og har tillige udarbejdet et eksempel på en fremadrettet aftaletekst. Rammeaftale og eksempel kan findes og downloades her.

 

De boligorganisationer, der i deres nuværende ansættelsesbeviser har formuleringer stående som eksempelvis, at ”ansættelsen er betinget af, at ejendomsfunktionæren stiller egen bil (og trailer) til rådighed” og lignende passager, behøver for nuværende ikke at ændre i ansættelsesbeviserne, og dermed vil det heller ikke være bodskrævende i anden sammenhæng, når blot fortolkningen i alle tilfælde svarer til den indgåede rammeaftale.

 

Når der i aftalen nævnes en økonomisk kompensation, gælder det som minimum statens km-takster, og begge parter er selvfølgelig forpligtet til i hvert enkelt tilfælde at aftale de rette forsikringsmæssige betingelser omkring ansvar, kasko, eventuelt brug af trailer m.m., og jf. endvidere § 18, stk. 2. og 3. Imidlertid skal boligorganisationerne iagttage, at der kan opstå situationer f.eks. omkring skader og erstatninger, der efterfølgende måske resulterer i både komplicerede økonomiske og juridiske problemstillinger.

 

Boligorganisationer, som måtte have behov for, at der eksempelvis er kørsel mellem nogle afdelinger, anskaffer efterhånden egne biler (og trailere), f.eks. gennem erhvervsleasing, hvilket tillige kan indebære en økonomisk gevinst i forhold til udgifter til km-godtgørelse m.m.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Kent Kilsgaard Andersen  /  Lars Schmidt

Oprettelse: 29.10.2018 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her