2316 - Ny postlov

Den 3. maj 2016 indgik Folketinget en ny postaftale vedr. befordringspligten 2017-2019, som kan opsummeres i følgende 5 punkter:

 

Slut med dag-til-dag-levering
De hurtige A-breve forsvinder. Det betyder, at dag-til-dag-leveringer som udgangspunkt ophører. I stedet forventer Post Danmark at tilbyde et ikke-befordringspligtigt hastebrev med dag-til-dag levering, der skal indleveres på et postcenter, en erhvervsindlevering eller på et posthus.

 

Længere ventetid på post
Der kan gå op til fem dage, før et B-brev bliver leveret. I dag er tidsfristen fire dage. Samtidig ophører betegnelsen B-brev med at eksistere for kunderne, da der ikke længere er A-breve.

 

Færre dage med postomdeling
Antallet af omdelingsdage reduceres fra seks til fem hverdage om ugen. Dermed har Post Danmark ikke længere pligt til at udbringe post om lørdagen.

 

Mellemdage kan bortfalde
I dag kan Post Danmark undlade postomdeling på grundlovsdag og juleaftensdag. Fremover kommer det også til at gælde de såkaldte mellemdage, eksempelvis fredag efter kristi himmelfartsdag.

 

Kun post på folkeregisteradresse
Man kan kun få post på sin folkeregisteradresse. Hvis man ønsker at få posten sendt til eksempelvis sommerhuset, skal man betale et gebyr.

 

Loven træder som nævnt i kraft den 1. januar 2017. BL er i gang med en udredning om, hvilke konsekvenser det har for boligorganisationerne, og er i dialog med boligministeriet om, hvordan disse bedst kan imødegås.

 

Der vil løbende blive sendt nyheder ud i forhold til sagen.

 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Natalia Rogaczewska

 

Oprettelse: 29.10.2018 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her