2216 - Pulje til boliger til flygtninge m.fl.

Der er vedtaget en pulje på 640 mill.kr. til aflastninger af kommunernes udgifter til grundkapital ved byggeri af almene familieboliger målrettet bl.a. flygtninge.

Kommunerne skal søge denne pulje inden 15. juni og får meddelelse om andel i puljen senest 5. juli, hvorefter der kan gives skema A til de nye boliger. Alle skema A skal være givet inden årsskiftet.

Fordelingen af puljen på kommuner kan ses i dette bilag. Ansøger nogle kommuner om mindre end puljen, så kan andre de kommuner få del i de overskydende boliger efter konkret vurdering.

Mindst halvdelen af boligerne skal være under 55 kvm. i de nye byggerier. Kommunen har som udgangspunkt fuld kommunal anvisning og dækker lejetab, men kommune og boligorganisation kan også aftale andre anvisningsmodeller.

Bilag til denne BL Informerer er: brev fra ministeren, orientering om reglerne  samt bekendtgørelsen, hvor også den konkrete fordeling af rammen på kommuner kan ses.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

 

Bent Madsen                  /                     Natalia Rogaczewska

Oprettelse: 29.10.2018 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her