1916 - Erhvervsstyrelsens persondataværktøj ”PrivacyKompasset”

Erhvervsstyrelsen har netop lanceret online-værktøjet ”PrivacyKompasset”, der kan hjælpe virksomheder/arbejdsgivere med bl.a. at kortlægge virksomheders brug af persondata og efterlevelse af persondatalovgivningen. 

Der er som bekendt kommet stor fokus på persondata i den senere tid, jf. BL Informerer nr. 1616, og dette værktøj kan bruges af boligorganisationerne som et supplement til BL’s materiale om persondata på HR-området, der kan findes her. BL er endvidere på vej med materiale om persondata på udlejningsområdet m.m.

PrivacyKompasset kan ifølge styrelsen bruges til følgende:

  • Tjekke at du/I overholder nuværende persondatalovgivning
  • Få overblik over, hvad I skal gøre for at overholde lovkravene
  • Forberede jer til den kommende EU-forordning
  • Tjekke jeres risiko i forhold til privatlivsbeskyttelse
  • Fortælle jeres kunder om jeres brug af data
  • Bruge som vejledning til samarbejdspartnere og medarbejdere
  • Generere en privatlivspolitik direkte til jeres hjemmeside.

PrivacyKompasset er en vejledning til virksomhederne. Styrelsen understreger, at der ikke er tale om en blåstempling eller en certificering af en virksomheds datahåndtering. Datatilsynet og Erhvervsstyrelsen, der er tilsynsmyndigheder på henholdsvis den danske persondatalov og E-databeskyttelsesdirektivet, kan til enhver tid føre tilsyn med og sanktionere virksomheder, der ikke overholder lovgivningen.

Det skal tilføjes, at Erhvervsstyrelsen ikke gemmer data om virksomheder, der bruger PrivacyKompasset. 

PrivacyKompasset er i øvrigt en konkret udmøntning af ”Aftale om Vækstplan for digitalisering”, og som folketinget vedtog i februar 2015.

Du kan finde PrivacyKompasset på Erhvervsstyrelsens hjemmeside her.

 

Med venlig hilsen 

Bent Madsen / Kent Kilsgaard Andersen / Lars Schmidt

Oprettelse: 29.10.2018 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her