1716 - Ændring af støttebekendtgørelsen – skødekrav for ejerlejligheder og forlængelse af 9-måneders fristen

Støttebekendtgørelsen er ændret pr. 15. april 2016. 

De væsentligste ændringer af støttebekendtgørelsen omhandler en præcisering af skødekravene i forbindelse med etablering af almene boliger i ejerlejligheder og en forlængelse af 9-måneders fristen for indsendelse af skema B. 

9-måneders fristen er forlænget til 15 måneder og således, at kommunalbestyrelsen i særligt komplicerede byggerier kan beslutte at forlænge fristen. 

Ministeriet har udsendt vedlagte orientering om de nye regler, hvortil der henvises.  

Med venlig hilsen 

Bent Madsen / Claus Pedersen

Oprettelse: 29.10.2018 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her