1416 - Boligorganisationerne skal forebygge arbejdsrelateret vold i fritiden

Som opfølgning på henvendelser vedr. arbejdsrelateret vold og arbejdsrelateret vold i fritiden skal vi for god ordens skyld tydeliggøre følgende. Reglerne om arbejdsrelateret vold i fritiden er med til at sikre, at ansatte ikke bliver udsat for vold trusler og anden krænkende adfærd i deres fritid på grund af deres arbejde.

Reglerne betyder, at boligorganisationerne ikke kun skal forebygge arbejdsrelateret vold inden for arbejdstiden. Boligorganisationerne skal også sikre, at arbejdet bliver planlagt, tilrettelagt og udført, så risikoen for at ansatte bliver udsat for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden forebygges.

Det kan være nødvendigt at revidere boligorganisationens retningslinjer for forebyggelse og håndtering af vold og chikane som følge af reglerne.

På nedenstående link kan der læses nærmere om reglerne:

http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-psykisk-arbejdsmiljo/arbejdsrelateret-vold-uden-for-arbejdstiden

Yderligere information om arbejdsrelateret vold findes her.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen                  /    Lars Schmidt     /   Kent Kilsgaard Andersen


Søger du bolig? - Klik her