1216 - Ansøgningspulje - støtte til rådgivning af udsættelsestruede lejere

Der er fortsat en del lejere, der sættes ud af boligen, fordi huslejen ikke betales.

Det har vist sig, at rådgivning der baserer sig på en personlig og opsøgende indsats, er en effektiv måde at nedbringe antallet af udsættelser på i et boligområde.

Derfor har Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet afsat penge til en ny ansøgningspulje, hvorfra der kan søges støtte til ansættelse af en eller flere rådgivere. Økonomisk støtte fra puljen kan søges af almene boligorganisationer, som ikke har modtaget støtte fra de tilsvarende puljer i 2011 og 2012.

Der er i 2016 afsat i alt 4,8 mio. kr. til en sådan pulje.  Det forventes, at der med puljen kan ydes støtte til 2-3 projekter, som løber over 3 år.

Ansøgningsfrist: 27. april 2016. 

Se mere på ministeriets hjemmeside.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Jens Løkke Møller


Søger du bolig? - Klik her