1116 - Lovforslag om frit valg på kabel-TV-området

Der er i den 26. februar 2016 fremsat lovforslag til ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om leje af almene boliger m.fl. 

Der er flere elementer i lovforslaget, men det mest interessante for de almene boligorganisationer er forslagene om frit valg af tv-distributør. 

Forslaget er endnu ikke behandlet i Folketinget, men det har baggrund i 2 medieforlig og i vækstpakken fra 2015 og forventes vedtaget uden væsentlige ændringer. Derfor vil vi allerede i denne fase orientere om de forventede forhold, når lovforslaget er vedtaget og træder i kraft den 1. juli 2016. 

Forslaget handler primært om at give lejerne en større valgfrihed, når det gælder TV-programpakker. 

I hovedtræk omhandler forslaget: 

  • Alle lejere skal kunne fravælge at modtage og betale for TV-programpakker, som tilbydes i deres boligafdeling.
  • Kontrakter, som er indgået mellem boligafdelinger og eksterne programleverandører ol. respekteres i kontrakternes løbetid. Dvs. at lejernes frihed til at fravælge programpakker træder først i kraft, når kontrakterne med en ekstern leverandør udløber, eller når kontrakterne efter deres aftale vil kunne opsiges med det aftalte varsel.
  • I anlæg, der ejes af andre end boligafdelingen (fx elselskaber, programleverandører o.l.) kan lejere fortsat pålægges at betale til etablering, forbedring og drift, herunder administration af anlægget, under forudsætning af, at anlægges også anvendes til andet end fremføring af kabel-TV (fx også benyttes som bredbåndsforbindelse).
  • Valgfriheden gælder ikke i afdelinger, hvor det ikke er teknisk muligt at frakoble enkelthusstande (i de såkaldte sløjfeanlæg).
  • Der kan ikke opkræves et gebyr el. lign hos lejere, som ønsker at blive frakoblet.
  • Alle lejere skal fortsat deltage i betaling af det tekniske udstyr, kabling i ejendommen og administration af kabel-TV i afdelingen.
  • Lejeres fremtidige mulighed for fritagelse for modtagelse og betaling af TV-signaler vil følge de til enhver tid gældende regler om ret til opsigelse af aftaler om løbende tjenester i lov om forbrugeraftaler (dvs. fx max 6 måneders bindingspligt og herefter opsigelsesmulighed med 1 måneds varsel). 

Der vil fortsat være mulighed for at levere bredbåndsforbindelse til alle lejere på kollektive vilkår uden fravalg. 

I efterfølgende bekendtgørelser kan der fastsættes nærmere bestemmelser i forhold til indgåede kontrakter med leverandører, forholdene i sløjfeanlæg mm. Indholdet af disse mulige bestemmelser kendes endnu ikke. 

Lovforslaget er mindre vidtgående end det kunne forventes efter den debat, som har pågået i et par år. Som tidligere oplyst er det indtrykket fra hele landet, at der er eksterne leverandører, som er meget ivrige efter at indgå nye kontrakter med boligorganisationerne. Det kan med en vis sandsynlighed skyldes leverandørernes kendskab til disse nye regler. 

BL må fraråde boligorganisationer at indgå i nye kontraktforhold eller at forlænge eksisterende kontrakter, hvis disse indeholder forpligtelser til, at alle lejere skal modtage og betale for TV-pakker. Det vil fortsat være muligt at indgå aftaler om kollektiv forsyning med TV-pakker, og der vil derfor også fremover være mulighed for at forhandle fordelagtige aftaler for lejerne, selv om aftalerne skal indeholde frihed for, at lejere, som ønsker det, kan blive friholdt for modtagelse og betaling af TV-pakker. 

Vi henviser til tidligere tilbud om en gennemgang af kontraktudkast mellem leverandører (elselskaber, Fibia, Stofa, YouSee m.fl.) og boligorganisationerne samt gode råd m.v. - se BL Informerer nr. 2215.

 

Venlig hilsen

Bent Madsen / Bjarne Zetterström


Søger du bolig? - Klik her