0816 - Nedrivning af almene boliger

Udlændinge-, integrations- og boligministeren oplyste 18. februar 2016, at "flygtningekrisen ændrer vilkårene for nedrivning af almene boliger."

Begrundelsen er, at Danmark i 2015 modtog et stort antal flygtninge, og at det forventes, at flygtningestrømmen fortsætter de kommende år, og derfor vil Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet vurdere ansøgninger om nedrivningen af almene boliger i lyset af behovet for boliger til flygtninge. Fremover vil ministeriet således som udgangspunkt ikke godkende nedrivningsansøgninger, hvis boligerne kan anvendes til asylansøgere og flygtninge. 

Hvis de tomme boliger ikke kan anvendes til dette formål, vil der fortsat blive set positivt på en nedrivningsansøgning. 

Ministeriet vil dog fortsat godkende nedrivning af almene boliger, som er ramt af byggetekniske vanskeligheder. Det samme gælder almene boliger, der skal nedrives som led i et løft af ghettoområder. Eksempelvis nedrivning af almene boliger for at skabe et mere åbent og trygt område eller for at skabe åbne stisystemer. 

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet behandler ifølge det oplyste nedrivningsansøgninger ud fra tre kriterier. Mindst ét af følgende tre kriterier skal være opfyldt, før der kan gives tilladelse til nedrivning af en almen bolig: 

  1. Byggetekniske problemer: Når boligerne er sundhedsskadelige eller i meget ringe fysisk stand, og en renovering vil medføre urealistisk høj husleje. 
  2. Løft af udsat boligområde: Når nedrivning kan bidrage til et samlet løft af et boligområde. I den sammenhæng forudsætter ministeriet, at der er udarbejdet en helhedsplan for området.
  3. Udlejningsvanskeligheder og deraf afledte økonomiske problemer: Når der er alvorlige udlejningsvanskeligheder i boligafdelingen, og andre løsningsmuligheder er fundet udsigtsløse. 

Det er helt afgørende, at ventetiderne i forbindelse med nedrivning reduceres væsentligt, hvilket BL har presset på for - både direkte til ministeriet og via pressen. 

For at sikre en hurtigere sagsbehandling har ministeriet i samarbejde med Landsbyggefonden nu sikret procedurer, så ministeriets sagsbehandlingstid reduceres afgørende. 

Endvidere vil der i de tilfælde, hvor nedrivning afslås, og bygningerne f.eks. skal lejes ud til myndighederne for at huse flygtninge, tilstræbes en hurtig sagsbehandling. 

 

Med venlig hilsen 

Bent Madsen

 

Oprettelse: 29.10.2018 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her