0716 - NBOs Bostadspris 2016

Hvert andet år uddeler den nordiske organisation NBO (Nordiske kooperative og almennyttige bostadsorganisationer), som BL er medlem af, en pris til et boligprojekt. Formålet er at skabe opmærksomhed om nybyggeriet inden for den boligform, som NBOs medlemmer repræsenterer.

NBO indkalder nu projekter til 2016 konkurrencen. Prisen går til bygherren af en nybygget beboelsesejendom, som er ibrugtaget i perioden 1. marts 2014 til 29. februar 2016. 

Ejendommen skal på en god måde forene hensynene til bo-kvalitet, omkostningseffektivitet, innovation, arkitektur, socialt holdbare løsninger samt energi- og miljømæssige aspekter. 

Vi henviser nærmere til NBOs tävlingsindbjudan. Konkurrencebidrag skal indsendes med en formular, som rekvireres hos den svenske organisation SABO: nbo@sabo.se. Spørgsmål til konkurrencen kan rettes samme sted. 

Fristen for indsendelse af bidrag er den 31. marts 2016. 

Den vindende bygherre vil modtage prisen på NBOs årskonference, som finder sted i Helsinki den 8.-9. september 2016. 

Vi opfordrer BL's medlemmer til at deltage i konkurrencen. Vi har efterhånden stolte traditioner - i 2012 vandt Boligforeningen Ringgården prisen med Lærkehaven III, og i 2014 vandt Frederikshavn Boligforening med Sæby Strand. 

Med venlig hilsen 

Bent Madsen / Birgitte Fæster

Oprettelse: 29.10.2018 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her