0616 - Ministeriets anbefalinger om behandling af skimmelsvampesager

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har sammen med en række organisationer og myndigheder samlet erfaringer om behandling af sager om skimmelsvamp efter byfornyelsesloven.

Det har resulteret i vedlagte henvendelse til kommuner, huslejenævn og beboerklagenævn. 

Der er tale om en opsummering af god praksis og altså ikke om nye regler eller anbefalinger.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Birgitte Fæster

Oprettelse: 29.10.2018 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her