0516 - Brug af det fælleseuropæiske udbudsdokument (ESPD) og ny vejledning om udbudsloven

Fra den 28. januar 2016 er reglerne om brug af det fælleseuropæiske udbudsdokument (ESPD) ændret.

Efter denne dato kan det midlertidige danske fælleseuropæiske udbudsdokument, som omtalt i BL Informerer nr. 7115, ikke længere bruges.

I stedet skal ordregivere anvende Europa-Kommissionens standardformular for det fælleseuropæiske udbudsdokument (ESPD). ESPD’en kan findes her

Europa-Kommissionen arbejder på at udvikle en elektronisk udgave af ESPD, der forventes at ligge klar senest april 2016.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i øvrigt netop udsendt vejledning om udbudsloven. Vejledningen kan findes her

 

Med venlig hilsen 

Bent Madsen / Claus Pedersen

Oprettelse: 29.10.2018 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her