0316 - Oversigt over lokale aftaler vedr. flygtninge

I løbet af februar og marts 2016 vil BL danne sig et overblik over de aftaler, der er indgået mellem boligorganisationer og kommuner om flygtninge, der har fået asyl (herefter blot benævnt ”flygtninge”). Det gælder aftaler i forhold til boligplacering af flygtninge og aftaler om initiativer i forhold til modtagelse og integration i boligafdelingerne. Formålet er at danne overblik og skabe viden om de aftaler, der er blevet indgået og dermed få inspiration til kommende aftaler.  

Alle boligorganisationer opfordres til at bidrage, så vi kan skabe et nuanceret og så tæt på fuldstændigt overblik som muligt. Forretningsførerselskaber bedes bidrage for de respektive boligorganisationer.  

Der bliver således tale om et nationalt overblik over de indgåede aftaler, som vil være vigtigt i forhold til det videre arbejde. Både centralt og i de enkelte kommuner vil det være afgørende, at der sikres en tilstrækkelig integrationsindsats. Herudover vil det i forlængelse af overblikket blive overvejet, om der skal nedsættes et eller flere erfa-netværk eller tilsvarende med henblik på at følge udviklingen og indsamle og dele viden om håndtering af flygtningeopgaven i boligorganisationerne, boligområderne og kommunerne.  

I forhold til den konkrete aftaleindgåelse opfordrer BL som tidligere til, at alle boligorganisationerne i kommunen sætter sig sammen om bordet med kommunen. I er i arbejdet velkomne til at trække på jeres kredskonsulent samt på det inspirationsmateriale BL har udarbejdet, som I kan finde her.  

Det tager 5 minutter at udfylde spørgeskemaet. Find og udfyld det her.  

Indgåede aftaler mellem kommuner og boligorganisationer vedr. boligplacering eller modtagelse af flygtninge bedes sendt til Pia Boeskov på mail pb@bl.dk 

Vi respekterer naturligvis, at det er aftaler indgået mellem parterne og offentliggør ikke materiale, uden at det er aftalt.  

Der er deadline den 20. februar 2016.  

 

Med venlig hilsen  

Bent Madsen / Annesophie Hansen

 

Oprettelse: 29.10.2018 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her