0216 - Vejledning til målerbekendtgørelsen

Der er kommet en ny vejledning til bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling (målerbekendtgørelsen).  I forhold til gældende lov indebærer bekendtgørelsen kun mindre ændringer. 

For nybyggeri skal der fremadrettet foretages en byggeteknisk forberedelse for koldt vand, måling af varmt vand, måling af varme med energimålere og måling af køling. 

For eksisterende byggeri skal der inden 2017 måles på varmt vand og køling, såfremt dette er rentabelt

Varmeforbruget skal ved udskiftning af varmefordelingsmåler måles med varmeenergimålere, såfremt dette er teknisk muligt og rentabelt

Etablering af måling af gas, vand, varme og køling skal som nævnt kun foregå, hvis dette er økonomisk rentabelt. Man skal derfor ikke som tidligere søge dispensation fra at opsætte målere, men foretage beregning der viser, om måling er rentabel. På forlangende skal denne rentabilitetsmåling forelægges myndighederne. 

BL har nogle overordnede retningslinjer for sådanne rentabilitetsberegninger, som du finder på DriftsNets hjemmeside her

Læs vejledningen her.  

Med venlig hilsen 

Bent Madsen / Mikkel Jungshoved

Oprettelse: 29.10.2018 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her