0116 - Oversigt over udsendte BL Informerer i 2015

 

0115 Oversigt over udsendte BL Informere  i 2014 07.JAN
0215 Ny målerbekendtgørelse  07.JAN
0315 Afskaffelse af G-dage for korttidsansættelse  13.JAN
0415 Ophævelse af 70 års grænse for automatisk afsked gældende fra 1. jan. 2016 15.JAN
0515 Nye regler for fratrædelsesgodtgørelse   26.JAN
0615 Ny udbudslov på vej    12.FEB
0715 Boligorganisationen skal betale medarbejdernes fartbøder          12.FEB
0815 Ny pjece om Boligstøtten 2015  12.FEB
0915 Beskæftigelse for unge under 18 år  12.FEB
1015 Bedste Boligorganisation på nettet  03.MAR
1115 Byggekartelsagen  03.MAR
1215 Energisyn i store virksomheder  03.MAR
1315 Fugtsugende vindspærreplader 06.MAR
1415 Nordic Built Cities Challenge - En nordisk konkurrence om løsninger til smarte, attraktive og bæredygtige byrum 06.MAR
1515 Fire ændringer i almenboligloven vedtaget i Folketinget 13.MAR
1615 Støtte til solcelleanlæg  13.MAR
1715 BL udvider praktikpladsindsatsen 25.MAR
1815 Refusion af sygedagpenge 25.MAR
1915 BSF undersøger problem med fugtsugende vindspærreplader 27.MAR
2015 Hjælp til økonomisk rådgivning i almene boliger  24.APR
2115 Ændringer af sideaktivitetsbekendtgørelsen og driftsbekendtgørelsen - vedrørende erhvervsarealer, fælleslokaler, socialøkonomiske virksomheder og oprettelse af nye boligorganisationer og institutioner 27.APR
2215 Debat om frit valg på Kabel-tv-området  29.APR
2315 Boligorganisationernes indbetaling til diverse fonde i landsdækkende overenskomster    04.MAJ
2415 Arbejdsklausul og vejledning   18.MAJ
2515 Støtte til energihandlingsplaner  18 MAJ
2615 Almen Energisparemodel 18 MAJ
2715 Boligorganisationernes fremtidige indberetning (og betaling) til diverse fonde i de landsdækkende overenskomster 02 JUN
2815 Hjælp til at bringe lokale virksomheder i spil  02 JUN
2915 CSR Awards 2015 - Prisuddeling til samfundsansvar 18 JUN
3015 Nye regler om digitale afdelingsmøder på vej 23 JUN
3115 Forvaltningskonference 2015 - Ny målestok for ledelse, effektivtet, tryghed 25 JUN
3215 Indskydergaranti   25 JUN
3315 Nye kompetencefonde 01 JUL
3415 Danmarks Statistik - Nøgletal på  boligområder 2015 01 JUL
3515 Konference for organisationsbestyrelser 2015 afholdes 5. og 6. september på Hotel Nyborg Strand 01 JUL
3615 Elevfond for unge under 25 år 02 JUL
3715 Revision af ejendomsserviceteknikeruddannelsen 02 JUL
3815 Velkommen til Styringsdialogkonference  06 AUG
3915 Nye regler om kollektive bofællesskaber til flygtninge 12 AUG
4015 Fortrydelsesret 12 AUG
4115 Ændringer i lejelovgivningen for private udlejningsejendomme 12 AUG
4215 Regulering af maksimumhuslejen 2016  12 AUG
4315 Bidrag til arbejdskapital, henlæggelse til dispositionsfond og dækning af tab ved manglende huslejebetaling 25 AUG
4415 Alment Talent Akademi  25 AUG
4515 Vil I afprøve rollen som uddannelsessted for HK-elever? 25 AUG
4615 Genindførelse af BoligJobordningen  01 SEP
4715 Aftrapning af rentesikring og bestyrelsesvederlag 02 SEP
4815 Hvor mange praktikanter er ansat på jeres byggesager 07 SEP
4915 Danmarks Statistik - Nøgletal på boligområder 2015 - revideret udgave 15 SEP
5015 Kommuneforhandlingerne - Grundkapital 30 SEP
5115 Udlejning og anvisning af flygtninge  07 OKT
5215 Alment Talent Akademi     20 OKT
5315 Forslag til udbudslov genfremsat 26 OKT
5415 Husk CVR-nummer og navn eller logo på gulpladebiler 26 OKT
5515 Løsning på solcellesagen  27 OKT
5615 Persondataforordningen  30 OKT
5715 Startboliger - Indkaldelse af ansøgninger til puljen for 2015 02 NOV
5815 Tid til rekruttering af HK-elever  02 NOV
5915 Fratrædelse grundet alder - afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet 11 NOV
6015 Afholdelse af ferie i opsigelsesperioden  11 NOV
6115 Udsættelse og politisamarbejde  11 NOV
6215 Sort arbejde  11 NOV
6315 Ny HK-elevfond   01 DEC
6415 Udbudsloven er vedtaget   01 DEC
6515 Medlemskontingent 2016   02 DEC
6615 Opdaterede satser for maksimumbeløb, energitillæg til maksimumbeløb og ungdomsboligbidrag 02 DEC
6715 Inspirationsmateriale om udlejningsforhold mellem den stedlige kommune og de almene boligorganisationer 02 DEC
6815 Temamøde om kontorelever i almene boligorganisationer  09 DEC
6915 Barselsudligning Koop-Barsel  11 DEC
7015 Virtuel nettoafregning af solcelleanlæg i den almene sektor  15 DEC
7115 Udbudslovens ikrafttræden   17 DEC

            

Venlig hilsen

Bent Madsen                                  

Oprettelse: 29.10.2018 | Sidst opdateret: 25.07.2019

Sideansvarlig: Heidi Andersen


Søger du bolig? - Klik her