4815 - Hvor mange praktikanter er ansat på jeres byggesager?

I løbet af oktober 2015 laver vi en optælling af alle praktikanter/lærlinge på vores renoveringssager.

 

Optællingen fra 2014 viste, at der i gennemsnit er 11,2 % praktikanter på renoveringssagerne i den almene sektor. Det er vigtigt, at vi får talt alle praktikanter igen i år, så vi kan dokumentere og fastholde de gode resultater!

 

Alle boligorganisationer med byggesager, hvor der indgår støtte fra Landsbyggefonden bidrager til optællingen. Der er tale om en total optælling af alle praktikanter mv. – både de som entreprenørerne har ansat i forvejen, og de der er ansat som følge af en særlig indsats fra boligorganisationens side. Kravet er, at de skal udføre et arbejde på den konkrete renoveringssag.

 

Læs mere på hjemmesiden og download optællingsskema.

 

Skemaet returneres til: jha@bl.dk eller BL - Danmarks Almene Boliger, Studiestræde 50, 1554 København V, Att.: Joanna Hagstrøm.

 

Der er deadline for indsendelse af optællingsskema fredag den 30. oktober 2015.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Joanna Hagstrøm

Søger du bolig? - Klik her