4715 - Aftrapning af rentesikring og bestyrelsesvederlag

De nye satser for rentesikring og bestyrelsesvederlag er angivet nedenfor. 

Rentesikring
Reguleringsfaktoren for aftrapning af rentesikringen er for 2016 sat til 0,68 %. 

Bestyrelsesvederlag
Det samlede årlige vederlag til bestyrelsen pr. lejemålsenhed er fastsat til:  

De første 100 lejemålsenheder          

69,86   kr.

Øvrige lejemålsenheder

41,91   kr.

 

Bestyrelsen kan dog beslutte, at disse beløb hvert år reguleres i overensstemmelse med lønindekset for den private sektor. Da bliver det maksimale samlede årlige vederlag til bestyrelsen pr. lejemålsenhed: 

De første 100 lejemålsenheder       

 

76,97   kr.

Øvrige lejemålsenheder

 

46,17   kr.

 

Vi skal endnu engang gøre opmærksom på, at dette er den sidste opdatering af sådanne almene satser, der vil blive meddelt via ”BL Informerer”.

Fremadrettet vil alle aktuelle satser kunne findes under ”Love, regler og satser/Aktuelle almene satser” på BL’s hjemmeside. Få adgang til siden ved at klikke her

Med venlig hilsen 

Bent Madsen / Anders Gade Jeppesen

Søger du bolig? - Klik her