4515 - Vil I afprøve rollen som uddannelsessted for HK-elever?

Hvis I er interesserede i at afprøve, om rollen som uddannelsessted for en HK-elev er noget for jer, er det muligt i en kortere periode at få en elev i erhvervspraktik – også kaldet virksomhedsforlagt undervisning.

 

Der findes to modeller for virksomhedsforlagt undervisning: 

  1. I løbet af grundforløbet kan eleverne på handelsskolerne komme i én uges praktik med henblik på at afveje, om deres uddannelsesønske er det rette. Mange erhvervsskoler i Danmark tilbyder forløbet. Hvis det har interesse, kan I kontakte den lokale handelsskole, som kan fortælle nærmere om muligheden.
     
  2. En del elever, som ikke har fundet ordinær praktikplads, må gennemføre uddannelsen i skolepraktik. I forbindelse med skolepraktikken er det muligt for eleven at aftale virksomhedsforlagt undervisning i op til 12 uger. De nærmere rammer aftales lokalt med praktikcenteret. Boligorganisationen indgår en aftale med det lokale skolepraktikcenter, som aflønner eleven under praktikken.

 

BLs uddannelsesambassadør kan sætte jer i kontakt med de rette handelsskoler og praktikcentre. Kontakt Liv Jørgensen på mail liv@bl.dk eller tlf. 33 76 20 69.

 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Liv Jørgensen

Søger du bolig? - Klik her