4215 - Regulering af maksimumhuslejen 2016

Maksimumhuslejen reguleres for 2016, jf. bilag 2 i overenskomsten.

 

Satserne er at betragte som ren husleje, hvilket betyder, at der herudover skal betales varme, vand, el, antennebidrag og andre ydelser, som ligger uden for selve huslejen.

 

Uanset at ejendomsfunktionærerne må forudsættes at være bekendt med, at maksimumhuslejen reguleres, skal der foretages skriftlig varsling af stigningen inden den 1. oktober 2015, for at stigningen kan gennemføres med virkning pr. 1. januar 2016.

 

 

Maksimumhuslejen:

Pr. 1. januar 2016:

 

kr. 486,– pr. kvm.

 

 

Med venlig hilsen 

Bent Madsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her