3615 - Elevfond for unge under 25 år

Ved overenskomstforhandlingerne i 2014 aftalte BL og ESL oprettelsen af en elevfond.

 

Elevfondens hovedformål er at understøtte elevpladser for unge under 25 år, som tager erhvervsuddannelsen som ejendomsservicetekniker.

 

Når en boligorganisation indgår en uddannelsesaftale med en ungdomselev, kan arbejdsgiveren opnå et samlet årligt tilskud på 50.000 kr. (inkl. øvrige tilskud, herunder arbejdsgivernes elevrefusion) i de 3 år og 3 måneder, som uddannelsen varer.

 

Den enkelte boligorganisation kan søge om det årlige tilskud fra 1. juli 2015 for elevaftaler, der er oprettet efter denne dato. Der er i forbindelse med elevfonden nedsat en bestyrelse, der vil behandle ansøgningerne og efterfølgende meddele boligorganisationen om tilskuddet er bevilget.

 

Tilskuddet betales bagudrettet – det vil sige, at første års tilskud først tilfalder boligorganisationen efter ca. 1 år.

 

Ansøgningen foregår på BL's hjemmeside, hvor der tillige er en vejledning om proceduren m.m. Som dokumentation for at opnå tilskuddet, skal boligorganisationen ved ansøgningen indsende den indgåede uddannelsesaftale mellem eleven og boligorganisationen. Når eleven har været ansat i et år, vil boligorganisationen blive bedt om at dokumentere elevens fortsatte ansættelsesforhold ved at indsende elevens seneste lønseddel.

 

Hvis der opstår tekniske problemer, kontaktes Susanne Fischer i BL på 3376 2047 eller mail sbf@bl.dk.

 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen       /    Lars Schmidt

 

Søger du bolig? - Klik her