3315 - Nye kompetencefonde

Ved overenskomstforhandlingerne i 2014 aftalte BL respektive med ESL og 3F (gartnere) oprettelsen af to kompetencefonde.

 

De 2 nye fonde for ESL og 3F administreres af BL med startdato den 1. juli 2015, og det betyder, at det nu er muligt at ansøge fondene om selvvalgt uddannelse.

 

Det er imidlertid alene kompetencefonden for ejendomsfunktionærerne (ESL), hvorfra der kan søges fra den 1. juli 2015.

 

Det er således aftalt mellem 3F og BL, at gartnergruppen i den almene sektor først kan ansøge fra et senere tidspunkt. Dette skyldes, at man ønsker at konsolidere fonden rent økonomisk, inden der åbnes op for ansøgninger til selvvalgt uddannelse. Det forventes, at der kan ansøges fra den 1. juli 2016, men nærmere information vil følge til den tid.

 

Det maksimale tilskud på et uddannelsesforløb er 30.000 kr., og dette er inklusiv eventuel voksenefteruddannelsesrefusion (VEU), og ejendomsfunktionærens uddannelsesforløb kan højest vare 5 dage.

 

Ansøgninger om selvvalgt uddannelse – og det gælder således på nuværende tidspunkt alene for ejendomsfunktionærer – foregår på BL's hjemmeside, hvor der endvidere findes vejledning, generel information og en positivliste med de fag, som man umiddelbart kan søge ud fra.

 

Den almene sektors resterende 2 kompetencefonde - HK og Faglig Puls - administreres fortsat af Kooperationen for resten af 2015 men bliver overtaget af BL fra den 1. januar 2016. Det vil sige, at ansøgninger fra medarbejdere ansat under overenskomsterne fra HK og Faglig Puls fortsat skal ansøge hos Kooperationen året ud.

 

Hvis der opstår tekniske problemer, kontaktes Susanne Fischer i BL på 3376 2047 eller mail sbf@bl.dk.

 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen       /    Lars Schmidt

 

Søger du bolig? - Klik her