3215 - Indskydergaranti

Efter § 9, stk. 1, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning er bankkunder sikret af en indskydergaranti på 100.000 euro pr. indskyder. Begrebet ”indskyder” dækker som udgangspunkt fysiske og juridiske personer. Når flere navne/CVRnumre er registreret som ejere af kontoen, vil hver indskyder være dækker med op til 100.000 euro.

 

Finansiel Stabilitet har over for BL oplyst, at de særligt har drøftet, hvordan almene boligafdelinger skal behandles i denne sammenhæng, og de har besluttet, at boligafdelinger skal anses som selvstændige indskydere (uanset at afdelinger hverken er fysiske eller juridiske personer).

 

Det betyder, at selve boligorganisationen og hver afdeling har en selvstændig dækning på 100.000 euro. Hvis afdelingerne ikke har selvstændige konti, er det et krav, at de er medejere af boligorganisationens konto – dvs. at det fremgår, at midlerne tilhører de enkelte boligafdelinger.

 

Det skal altså være beviseligt, at midlerne også tilhører afdelingerne, med henblik på at banken kan opgøre dækningen. Det er muligt for banken at anvende et konstrueret kundenummer for afdelingen i stedet for et CVR-nummer.

 

Det anbefales, at medlemmerne drøfter med deres egen bank, om ovennævnte betingelser er opfyldt i det aktuelle kundeforhold.

 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Birgitte Fæster

Søger du bolig? - Klik her