2715 - Boligorganisationernes fremtidige indberetning (og betaling) til diverse fonde i de landsdækkende overenskomster

I forlængelse af BL Informerer nr. 2315, hvor vi orienterede om nogle af de tiltag, der vil ske med fondene i de landsdækkende overenskomster, når BL fra 1. januar 2016 bliver en selvstændig arbejdsgiverorganisation, vil vi i dette BL Informerer uddybe og præcisere konsekvenserne af denne forandring.

 

De forskellige – primært uddannelsesfonde - der indgår i de forskellige landsdækkende overenskomster, har hidtil været administreret af Kooperationen, og dermed har den enkelte boligorganisation skulle indbetale fondsbidragene hertil, men gradvis overtager BL administrationen af fondene.

 

BL har derfor som fremtidig administrator af fondene implementeret et nyt elektronisk indberetningssystem til at håndtere boligorganisationernes kommende indbetalinger til BL.

 

Det nye indberetnings/indbetalingssystem findes her, hvor der ydermere er en uddybende vejledning m.m. omkring indbetaling/indberetning samt generel information om BL’s fonde.

 

Hvis der opstår problemer med den tekniske side, kan man kontakte Susanne Fischer i BL på telefon 33 76 20 47.

 

Indbetalingerne til de forskellige fonde opdeles i to faser. Nedenfor er skematiseret, hvornår indbetaling/indberetning til de respektive fonde finder sted.

 

2015: 

Fond

Indberetning/indbetaling   2015

Kompetencefond (ESL)

Juni måned

 

 

Elevfond (ESL)

Juni måned

 

 

Kompetencefond (3F– gartnere)

Juni måned

 

 

De ovennævnte fonde har boligorganisationerne ikke tidligere indbetalt til, da de beror på aftaler fra overenskomstforhandlingerne i 2014 med ESL og 3F. Indberetningsperioden er fra den 2. juni til den 16. juni, hvorefter boligorganisationerne vil modtage en faktura. Hvis indberetningen ikke foretages, vil den respektive boligorganisation modtage en rykker.

 

2016

Fond

Indbetaling - 2016

Kompetencefond (HK)

Januar måned

 

 

Kompetencefond (Faglig Puls)

Januar måned

 

 

Uddannelsesfond (ESL)

Januar måned

 

 

Uddannelsesfond (HK)

Januar måned

 

 

Barselfond 1)

Januar måned

 

 

Udviklingsfond (FIU) 2)

Uafklaret, men tidligst januar måned

 

1)    BL vil på et senere tidspunkt informere om etableringen af en barselfond i BL-regi, når visse formelle krav er opfyldt

2)    Udviklingsfonden (tidligere FIU) fordrer en særskilt aftale med både overenskomstparterne og DA/LO.

 

Vedrørende ansøgningerne til kompetencefondene (selvvalgt uddannelse) for ESL og 3F og elevfonden (tilskud ved at indgå uddannelsesaftaler for ejendomsserviceteknikerelever) vil der snarest blive et udsendt et BL Informerer.

 

BL vil senere i år orientere om indberetningen/indbetalingen for 2016.

 

 

Med venlig hilsen 

Bent Madsen / Lars Schmidt / Susanne Fischer

Søger du bolig? - Klik her