2615 - Almen Energisparemodel

Ifølge regeringsgrundlaget fra oktober 2011, vil regeringen undersøge muligheden for at etablere en model, hvor den almene sektor får mulighed for at garantere besparelser i boligselskabernes energispareprojekter. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har nu færdiggjort en rapport, hvor principperne for en sådan frivillig model, der er udarbejdet i samarbejde med BL, er udmøntet.

 

Ifølge rapporten fremgår, at boligorganisationerne har hjemmel til, at de lokale dispositionsfonde kan yde en eller anden form for energisparegaranti. Rapporten viser i den forbindelse et eksempel på, hvordan en sådan energigarantimodel kan skrues sammen. Se rapporten her.

 

Boligorganisationerne kan nu hver for sig eller i fællesskab udfylde rammerne for en almen energisparegaranti, ligesom det er frivilligt for de enkelte boligorganisationer, om man vil gøre brug af modellen.

 

Blandt andet ud fra hensynet til at kunne opbygge et gennemsigtigt marked med et tilstrækkeligt volumen, så det bliver interessant for ESCO-firmaerne, vurderes det at være hensigtsmæssigt, at en model for energisparegarantien lægges ind i faste rammer – både for så vidt angår hvilke energirenoveringer der er omfattet af ordningen og principperne for energisparegarantien.

 

BL vil tage initiativ til, at der i dialog med boligorganisationerne og ESCO-branchen udarbejdes ensartede rammevilkår for energisparegarantimodellen.

 


Med venlig hilsen 

Bent Madsen / Frans Clemmesen

Søger du bolig? - Klik her