2515 - Støtte til energihandlingsplaner

På finansloven for 2015 er der afsat en pulje på 3 mio. kr. til udarbejdelse af energihandlingsplaner i almene boligorganisationer. En energihandlingsplan er en plan for, hvordan der kan opnås en energibesparelse i en almen afdeling. Der er ligeledes afsat 3 mio. kr. i 2016 – med forbehold for finanslovens endelige vedtagelse.

 

Det betyder, at boligorganisationerne i 2015 kan søge om støtte til udarbejdelse af energihandlingsplaner i en eller flere afdelinger.

 

Støtten udgør 50 pct. af udgiften til udarbejdelse af en handlingsplan, dog maks. 250.000 kr. pr. ansøgning.

 

Ansøgning sker elektronisk til det rådgivende firma Grontmij senest 2. november 2015. Forinden skal ansøgningen være behandlet på et afdelingsmøde i afdelingen.

 

Find orienteringsbrev og ansøgningsmateriale på ministeriets hjemmeside.

 

Med venlig hilsen 

Bent Madsen / Birgitte Fæster

Søger du bolig? - Klik her