2415 - Arbejdsklausul og vejledning

BL anbefalede i BL Informerer nr. 0410 brugen af en arbejdsklausul ved udbud og indgåelse af aftale om byggeopgaver.

 

Også i de kommende år vil vi bygge og renovere almene boliger for store beløb. Vi ønsker at fastholde, at der er ordentlige og velfungerende forhold på byggepladserne og at forebygge social dumping.

 

Derfor har vi:

  1. Indgået en samarbejdsaftale med Dansk Byggeri om en fælles indsats mod social dumping på almene byggepladser.
  2. Formuleret en opdateret arbejdsklausul, som vi anbefaler alle medlemmer at bruge.
  3. Udarbejdet en vejledning om forebyggelse og kontrol af social dumping.
  4. Været medstiftere af foreningen Byggeriets Samfundsansvar.

 

Vi er desuden i gang med at undersøge mulighederne for at indgå aftale med en eller flere virksomheder, som kan hjælpe medlemmerne med kontrol og opfølgning på klausulen, når der er behov for det.

 

Find materialet om arbejdsklausuler på BLs hjemmeside her.

 


Med venlig hilsen 

Bent Madsen / Birgitte Fæster

Søger du bolig? - Klik her