2115 - Ændringer af sideaktivitetsbekendtgørelsen og driftsbekendtgørelsen – vedrørende erhvervsarealer, fælleslokaler, socialøkonomiske virksomheder og oprettelse af nye boligorganisationer og institutioner

Ændringer af sideaktivitetsbekendtgørelsen og driftsbekendtgørelsen – vedrørende erhvervsarealer, fælleslokaler, socialøkonomiske virksomheder og oprettelse af nye boligorganisationer og institutioner

 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udstedt en ny bekendtgørelse om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v. (bekendtgørelse nr. 451 af 13. april 2015). Bekendtgørelsen erstatter i sin helhed den nuværende bekendtgørelse med tidligere ændringer og indeholder desuden nogle nye ændringer.

 

Ministeriet har samtidig udstedt en bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelsen om drift af almene boliger m.v. (bekendtgørelse nr. 448 af 13. april 2015).

 

De to bekendtgørelser træder begge i kraft den 1. maj 2015.

 

Ministeriet har udsendt den vedlagte orientering om ændringerne, som der henvises nærmere til.

 

Ændringerne giver en række nye gode muligheder – og stiller desuden et nyt krav ved oprettelse af nye boligorganisationer og selvejende institutioner:

 

Boligorganisationen kan indgå lejeaftale om delvis udlejning af fælleslokaler til andre formål end sociale- og fritidsaktiviteter for beboerne. Det gælder bl.a. registreret socialøkonomisk virksomhed, men andet kan også omfattes. Der er nogle betingelser knyttet til:

  1. Aftalen kan højst indgås for 4 år, og skal så fornys. Den kan fornys så mange gange man vil. Aftale og fornyelse skal godkendes på afdelingsmøde.
  2. Som al anden ny erhvervsudlejning skal det gøres gennem et skattepligtigt selskab.
  3. Lejeniveauet skal være markedslejen – se pkt. 2 nedenfor.
  4. Den delvise udlejning er ikke en væsentlig forandring af ejendommen, hvis udlejningen er forenelig med lokalernes anvendelse som fælleslokaler for beboerne. Hvis denne betingelse er opfyldt betyder det bl.a., at der ikke er krav om godkendelse af selve erhvervsudlejningen af kommunen eller om indberetning til Statens Administration/Landsbyggefonden. Noget andet er, at f.eks. samarbejde med socialøkonomiske virksomhed og arbejdet i helhedsplaner på andre måder kræver godkendelse og beslutninger efter sædvanlige regler.  

 

Boligorganisationerne får visse muligheder for at leje erhvervsarealer ud til markedslejen, selvom markedslejen er lavere end balancelejen. Underskuddet dækkes af boligorganisationens egenkapital. Der en forudsætning, at selskabets videreudlejning sker til mindre dagligvarebutikker i yderområder eller udsatte områder, eller til såkaldte opstartvirksomheder eller registrerede socialøkonomiske virksomheder i udsatte områder. De tre virksomhedsformer er nærmere defineret i sideaktivitetsbekendtgørelsen.

 

Der stilles et nyt krav om, at kommunerne ved godkendelse af nye boligorganisationer og selvejende ungdomsboliginstitutioner skal henvise til vores særlige EU-retlige regelgrundlag, som handler om ”tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse”.

 

 

  

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Birgitte Fæster

Søger du bolig? - Klik her