1915 - BSF undersøger problem med fugtsugende vindspærreplader

Som tidligere orienteret om i BL Informerer 1315 fra den 6. marts kan der være alvorlige problemer med magnesiumholdige vindspærreplader, som i stort omfang er benyttet i nybyggeri og renoveringsarbejder de seneste år. Problemet gælder alt byggeri, dvs. også offentligt og privat, som er bygget de seneste fire-fem år.

 

Problemet med de kinesisk fremstillede plader er, at de indeholder magnesiumklorid, som er et fugtsugende stof (salt). Det betyder, at pladerne, som typisk er monteret bag facadebeklædningen, kan opsuge fugt fra luften og efter en tid afgive fugten, når pladerne er mættede af fugt. Det kan føre til fugtskader på tilstødende konstruktioner, samt til at de skruer, som pladerne og facadebeklædningen er sat op med, kan korrodere. Det kan i værste fald føre til, at plader og facadebeklædning falder ned.

 

For så vidt angår almene nybyggerier og renoveringer har Byggeskadefonden (BSF) den 6. marts 2015 informeret alle igangværende byggesager om problemet, hvor man også anbefalede, at man straks ophørte med at bruge pladerne. Informationen blev samtidig offentliggjort på BSF’s hjemmeside.

 

På BSF’s hjemmeside www.bsf.dk udsendes yderligere information, herunder omkring de juridiske forhold vedr. ansvar.

 

BSF vil ligeledes i løbet af få dage kontakte almene bygherrer, som vil blive bedt om på BSF’s indberetningsportal at registrere, om de har anvendt magnesiumholdige vindspærreplader på nybyggerier og renoveringer siden 2010, hvor disse plader kom på markedet.

 

Oplysningerne om hvor pladerne er anvendt, skal BSF bruge til en stor undersøgelse af, om problemet med det vandsugende magnesiumklorid gælder alle de anvendte plader – eller kun nogle af dem. Pladerne er solgt under forskellige produktnavne, men fælles for dem er, at de alle er fremstillet i Kina.

 

Når disse undersøgelser er afsluttede om forhåbentlig et par måneder, vil BSF informere alle involverede om resultaterne, herunder om det bliver nødvendigt at skifte alle plader. Det skal understreges, at opfugtningen af pladerne på kort sigt hverken kan nå at medføre væsentlige skader i konstruktionerne eller at kunne påvirke indeklimaet.

 

Hvis et nybyggeri eller en renoveringer er omfattet af BSF, kan der blive tale om skadedækning. Det forudsætter, at aflevering har fundet sted den 6. marts 2015 eller tidligere – uden at der i forbindelse med afleveringen er noteret mangler ved de magnesiumholdige plader.

 

Det betyder, at man kan foretage anmeldelse til BSF af byggeskade, hvis magnesiumholdige plader opfugtes væsentligt. Herefter vil BSF vurdere, om og i givet fald hvornår der skal ske udskiftning. BSF vil ligeledes vurdere, om byggeskaderne dækkes af BSF.

 

BSF henstiller, at man venter med at foretage anmeldelse af byggeskade, indtil BSF’s undersøgelser er afsluttede om ca. et par måneder. Når undersøgelserne er afsluttede, vil BSF tage direkte kontakt til den enkelte almene bygherre.

 

I ikke-afsluttede renoveringssager anbefales det, at berørte boligorganisationer retter henvendelse til Landsbyggefonden for så vidt angår de økonomiske konsekvenser af sagen.

 

 

Med venlig hilsen 

Bent Madsen / Mikkel Jungshoved

Søger du bolig? - Klik her