1715 - BL udvider praktikpladsindsatsen

Få hjælp til at ansætte en HK-elev og vær med til at fremtidssikre den almene sektors medarbejdergrundlag

 

Stigende krav til omkostningsbevidsthed og effektiv forvaltning er virkeligheden for almene boligorganisationer. Der arbejdes på mange fronter med at fremme effektivitet og kvalitet i drift, og en afgørende forudsætning for udviklingen er også en fortsat dygtig medarbejderstab.

 

I dag er der på landsplan omkring 50 HK-elever i de almene boligorganisationer. Vi beskæftiger knapt 2.500 HK-medarbejdere, hvoraf flere er på vej på efterløn eller pension. Det er vigtigt, at vi investerer i at uddanne de medarbejdere, som skal løfte opgaven i fremtiden.

 

Det er baggrunden for, at BL har indgået et samarbejde med HK om at skabe HK-praktikpladser. Der er ansat en uddannelsesambassadør i BL, som skal bistå de boligorganisationer, der ønsker HK-elever.

 

Over det næste 1½ år vil uddannelsesambassadøren komme rundt til interesserede boligorganisationer for at fortælle om uddannelsesrollen og for at stå til rådighed i praktikpladsprocessen. I kan også læse mere om indsatsen på www.bl.dk.

 

Er I interesseret i at høre mere om praktikpladsindsatsen på HK-området, har I gode erfaringer, I ønsker at dele, konkrete spørgsmål, eller har I brug for generel sparring på området, er I velkommen til at kontakte uddannelsesambassadør/udviklingskonsulent Liv Jørgensen på e-mail: liv@bl.dk eller på telefon 33 76 20 69.

 

Med venlig hilsen 

Bent Madsen / Liv Jørgensen

Søger du bolig? - Klik her