1615 - Støtte til solcelleanlæg

Den 16. marts 2015 kl. 10.00 åbner Energinet.dk for, at privatpersoner, boligforeninger og solcellelav, der ønsker forhøjet pristillæg til nye solcelleanlæg, kan søge.

 

Der er nogle betingelser, som dit solcelleanlæg skal opfylde for, at du kan opnå tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg.

 

Man skal have en købsaftale, der er betinget af, at man får tilsagn til puljen - dvs. man skal have en skriftlig aftale med en solcellesælger om at købe et solcelleanlæg, såfremt man får del i puljen. Det er således alene anlæg, der endnu ikke er etableret, der kan søges om tilsagn til. Hvis anlægget er omfattet af udbudsregler, så vedlægges udbudsgrundlag med forbehold.

 

Herudover må du ikke have etableret eller nettilsluttet solcelleanlægget, før du har modtaget et tilsagn fra Energinet.dk. Solcelleanlægget skal nettilsluttes inden for 2 år efter afgivelse af tilsagnet.

 

Ansøgningsrunden løber fra 16. marts 2015 til 31. maj 2015.

 

Hvis der opstår en situation, hvor der er flere ansøgere til 12 MW puljen, end der er mulighed for at uddele, og de andre underpuljer ikke bliver ”tømt”, vil der til efteråret komme en ny ansøgningsrunde. Her bliver de mængder, som ikke er blevet udnyttet i de øvrige underpuljer, samlet i en fælles pulje. De ansøgere, der ikke fik tildelt plads i første ansøgningsrunde, vil blive behandlet i den rækkefølge, som de kom ind i forårsrunden. Det kræver dog, at ansøger har ønsket at bibeholde ansøgningen til efterårsrunden. Det er derfor vigtigt, at ansøgere, allerede når de ansøger, tager stilling til, om de ønsker, at deres ansøgning skal gå videre, hvis det i første omgang bliver til et afslag. 

 

Du skal være opmærksom på, at reglerne for nettoafregning af solcelleanlæg, som omfatter beboernes strøm, fortsat er uafklarede, idet BL ønsker, at sådanne anlæg kan nettoafregnes samlet (virtuel afregning) uafhængig af, hvem der ejer forsyningsnettet på grunden. BL forventer en meget snarlig afklaring på denne problematik.

 

 

Med venlig hilsen 

Bent Madsen / Mikkel Jungshoved

Søger du bolig? - Klik her