1415 - Nordic Built Cities Challenge - En nordisk konkurrence om løsninger til smarte, attraktive og bæredygtige byrum

Nordic Built Cities Challenge er en konkurrence, der gennemføres i alle nordiske lande i 2015-2016. Konkurrencen har til formål at støtte udviklingen af smarte, attraktive og bæredygtige løsninger til byrum i Norden – løsninger som efterfølgende kan eksporteres.

 

Konkurrencen tager afsæt i Nordic Built Chartret om smart, attraktivt og bæredygtigt byggeri, som et stort antal nordiske virksomheder og organisationer har underskrevet.

 

Vedlagt følger en invitation fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til informationsmøde om konkurrencen torsdag den 19. marts 2015 kl. 10.00-12.30.

 

Desuden følger en invitation til Nordic Built Cities Arena – en konference, som bl.a. markerer den officielle start på Nordic Built Cities Challenge. Konferencen afholdes mandag den 27. april kl. 10.00-17.00 i DR Koncerthuset i København.

 

I første del af konkurrencen efterspørges otte nordiske byrum, der kan danne ramme om udviklingen af løsninger. De to invitationer retter sig især mod ”ejere” (kommuner, boligorganisationer, private ejere m.fl.) af sådanne byrum samt mod virksomheder og institutioner, der udbyder løsninger til byrum. Øvrige interesserede er også meget velkomne til både informationsmødet og lanceringseventen.

 

Læs mere om Nordic Built Cities og Nordic Build Chartret på www.nordicbuiltcities.org.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Birgitte Fæster

 

Søger du bolig? - Klik her