0915 - Beskæftigelse for unge under 18 år

BL og ESL har indgået en aftale om, at unge med sociale problemer på mellem 15-17 år kan få beskæftigelse i ejendomsfunktionærlignende job i tilknytning til boligsociale projekter.

 

Aftalen tager hensyn til de bestemmelser, der findes i Arbejdsmiljøloven og i de retningslinjer, som Arbejdstilsynet har udarbejdet i forbindelse hermed. Det gælder bl.a. arbejdstid og frihed (hvile) og i forhold til, om den unge er i skole eller ej.

 

Ligeledes afspejler aflønning og øvrige ansættelsesvilkår det særlige ved denne aftale.

 

Aftalen findes på BL´s hjemmeside www.bl.dk under punktet Løn og Ansættelse og dernæst Vejledninger.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her