0715 - Boligorganisationen skal betale medarbejdernes fartbøder

Nye regler betyder, at boligorganisationen under visse omstændigheder fra den 1. februar 2015 skal betale bøden, hvis en medarbejder får en fartbøde i en af boligorganisationens firmabiler.

 

En ændring af færdselsloven betyder, at ejeren af et køretøj kommer til at hæfte for betaling af hastighedsovertrædelser i ejerens bil, selvom ejeren ikke var fører på tidspunktet for overtrædelsen.

 

De nye regler pålægger dermed boligorganisationerne et betinget objektivt ansvar. Det betyder, at en person, der ikke selv har udført handlingen, alligevel kan påføres ansvar.

 

Boligorganisationerne vil derfor hæfte for bøder, som deres medarbejdere har inkasseret for færdselsforseelser.

 

Mindre end 30 %

  • Reglerne om objektivt ansvar gælder kun ved hastighedsoverskridelser på mindre end 30 %
  • Overskridelser over 30 %. Her kører sagerne som før, så det stadig er politiet der håndhæver færdselsloven overfor føreren.

 

Det fremgår af lovændringen, at hvis en anden end ejeren selv erkender at have ført køretøjet på forseelsestidspunktet, pålægges ejeren ikke ansvaret.

 

Denne erkendelse skal ske over for politiet inden for 30 dage fra, at ejeren har modtaget bødeforlægget vedrørende forseelsen.

 

Hvis medarbejderen derfor over for politiet erkender, at han eller hun førte køretøjet, vil bøden således blive pålagt medarbejderen.

 

Boligorganisationen kan lave et tillæg til ansættelseskontrakterne, hvor det fremgår, at det kan have økonomiske og ansættelsesretlige konsekvenser, hvis medarbejderen ikke overholder hastighedsgrænserne, herunder at virksomheden kan modregne bøden i lønnen.

 

En sådan modregning bør kun foretages, når I har orienteret medarbejderen om det og forelagt dokumentation for overtrædelsen.

 

Oplysningen kan også indsættes i jeres personalehåndbog, så det gøres tydeligt over for medarbejderne, at overtrædelse af hastighedsgrænserne anses for uacceptable og kan sanktioneres.

 

På denne måde sikrer I, at medarbejderne er orienteret om den betydning, det kan have for deres ansættelsesforhold at begå hastighedsforseelser.

 

Se Justitsministeriets Nyhedsbrev her.

 


Med venlig hilsen

Bent Madsen / Kent Kilsgaard Andersen

Søger du bolig? - Klik her