0615 - Ny udbudslov på vej

Den 5. december 2014 fremsendte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udkast til ny dansk udbudslov i høring.

 

Udbudsloven, der i vid udstrækning er en implementering af udbudsdirektiv 2014/24/EU af 26. februar 2014, forventes vedtaget inden sommerferien 2015 og med ikrafttræden pr. 1. oktober 2015.

 

Med udbudsloven skabes der en forenkling af regelsættet omkring indkøb af bygge- og anlægsarbejder, varer og tjenesteydelser, idet udbudsloven dels samler en række regler i én lov, dels indeholder en række forenklinger med henblik på at nedbringe transaktionsomkostningerne ved gennemførelse af udbud. Imidlertid er der også uhensigtsmæssigheder i lovforslaget, som BL har gjort opmærksom på både i processen op til udarbejdelsen af lovforslag og i forbindelse med høringen.

 

På nuværende tidspunkt kendes de kommende udbudsregler således ikke præcist. Der kan ske ændringer i forbindelse med behandlingen af lovforslaget og konkretiseringer i bekendtgørelser og vejledninger.

 

Når udbudsloven foreligger i sin endelige form, og der er større klarhed om udbudslovens endelige udformning og indhold, forventer vi at udbyde kurser – sandsynligvis temadage – til afholdelse inden sommeren 2015. Nærmere oplysning om tidspunkt for kurser/temadage vil fremgå af KonsulentCentrets nyhedsbrev samt på BL’s hjemmeside.

 

Se udkast til udbudslov og BL’s høringssvar.

 


Med venlig hilsen

Bent Madsen / Claus Pedersen

Søger du bolig? - Klik her